СТРАНИЦИ

Удължен е срокът за кандидатстване на студенти по медицина по Еразъм+

МУ-София удължава срока за кандидатстване на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+:

1)    за обучение и практика през академичната 2022-2023 година,

2)    за практика до края на академичната 2021-2022 г.,

3)    докторанти за настоящата и следващата академична година.

Документите се подават по имейлerasmus@mu-sofia.bg  

Крайният срок за подаване на документи е 18 март 2022 г. За контакти и повече информация: тел. +359 2 9152 138, както и на уебстраницата ни 

Списъкът на приемащите университети партньори на МУ-София вижте ТУК

Необходимите документи за кандидатстване са:

1.    Мотивационно писмо на английски език.

2.    Уверение, че са записани за съответната академична година.

3.    Академична справка с успех минимум Добър 4.00.

4.    CV на български език.

5.    Сертификат за владеене на език

6.    Заявление за участие

Насърчава се включването в мобилност на студенти в неравностойно социално положение, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто (по чл.68(3) от ЗВО), студенти с увредено зрение и слух.

Събеседването с кандидатите ще се състои на 25 март 2022 г. в МБК, ул. Здраве №2, ет.4, ауд.4, от 11 часа.