СТРАНИЦИ

УСПЕХИ, ПОСТИЖЕНИЯ И ТЪГА В МУ-СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Най-голямото богатство на една организация са хората. В края на годината всички правим равносметка и гледаме с надежда в предстоящата. Оценяваме грешките и обобщаваме успехите. А успехите и постиженията на академичната общност в Медицински университет –София не бяха малко.

С годишните награди за научно-изследователска и преподавателска дейност на Медицински университет-София за 2017 г., бяха отличени, както следва: за цялостен принос в развитието на българската медицина почетен знакAESCULAPIUS на МУ-София беше връчен на декана на МФ – Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов. Наградният знак „PANACEA”, за принос в медико-клинична област на проф. д-р Сабина Захариева, в медико-биологична област на акад. проф. Борис Тенчов, в медико-социална област на проф. д-р Тихомира Златанова. За принос в развитието на МУ – София наградният знак “SIGNUM LAUDIS” на лента се връчи на проф. д-р Борислав Владимиров – Медицински факултет, проф. д-р Красимира Янева-Рибагина – Факултет по дентална медицина; на проф. Илко Гетов – Фармацевтичен факултет; и на доц. Цветанка Добрева Живкова, също от Фармацевтичен факултет. С награден знак “SIGNUM LAUDIS” на плакет бе удостоена проф. д-р Венета Божинова-Чамова – Медицински факултет

През изминалата 2018 година редица от преподавателите на МУ-София бяха удостоени с различни високи отличия. Те са израз на признание за впечатляващи постижения в дългогодишната им преподавателската и научна дейност, както в личен план, така и като част от различните структури на университета.

С държавни отличия бяха удостоени: с орден „Стара планина“ чл.- кор, проф. д-р Чавдар Славов (бивш зам. декан на МФ), а с почетен знак на Столична община деканът на Факултета по обществено здраве проф. д-р Цекомир Воденичаров – създател на първия ФОЗ в страната, в рамките на МУ-София.

Проф. д-р Здравко Каменов (ръководител на Катедрата по Вътрешни болести на МФ) стана носител на приза на МОН – „Питагор“ като изявен учен в областта на здравето и медицинските науки. Ръководителят на Катедрата по неврология на МФ към МУ-София чл.-кор. проф. д-р Лъчезар Трайков бе удостоен със званието Медик на годинатана в. „Форум медикус“.

Внимание и награди за заслуги към развитието на Медицински университет – София и по повод тяхна годишнина получиха: проф. д-р Васил Василев (бивш ректор на МУ-София и ръководител катедра по Анатомия), проф. проф. д-р Андон Филчев (декан на ФДМ), проф. д-р Николай Данчев (декан на ФФ), проф. д-р Радослав Гайдарски (дългогодишен ръководител на катедрата по Пропедевтична и обща хирургия), проф. д-р Димка Хинова-Палова (дългогодишен ръководител на катедрата по Анатомия и хистология), проф. д-р Здравко Каменов (ръководител на катедрата по Вътрешни болести), проф. Красимира Маркова (ФОЗ и главен счетоводител на МУ-София), проф. Алексей Алексеев (съветник и бивш гл. секретар на МУ-София).

Успешна беше миналата година, както за чл.-кор. проф. д-р Лъчезар Трайков (ръководител на Катедрата по неврология на МУ-София), който беше избран за академик, така и за проф. д-р Асен Гудев (ръководител на Катедрата по спешна медицина), който стана чл. кор. на БАН.

Проф. д-р Васил Хаджидеков (ръководител на Катедрата по образна диагностика на МУ – София) получи почетното отличие за цялостна дейност по време на XVI- тия Балкански конгрес по радиология.

За нас е чест и гордост, че 53 от всички номинирани специалисти на Медицински университет – София са определени за национални консултанти на определените 89 специалности.

Не по-малко са успехите на нашите студенти.

През 2018 г. се дипломираха рекорден брой (403 лекари) от випуск 2017г. на Медицински факултет. Трима от тях са пълни отличници и Ректорът им връчи наградата „Златен Хипократ“. Това са д-р Катерина Чачева, д-р Кристина Чолакова и д-р Васил Боянов. Ректорът на МУ-София връчи дипломата и на пълния отличник на випуска Фармацевтичен факултет и носителката на Златен Гален – маг. фарм. Даниела Попова. Наградата за най-добра разработка в областта на “Технологията на лекарствените средства с биофармация” получи абсолвентът маг. фарм. Радослав Ангелов.

Носител на националния приз „Студент на годината“ за 2018 год. на Националното представителство на студентските съвети в България в категория „Здравеопазване“ е Георги Котов студент VI курс, специалност „медицина“ на МУ-София. Като лауреати на университетския конкурс на Студентския съвет за 2018 г. за цялостна учебна, научна и обществена дейност бяха избрани: за студент на МУ-София Елиана Бояджиева (МФ), Ива Великова (МФ), Александър Найденов (ФДМ), Виктор Тенев (ФФ), Наталия Кацарова (ФОЗ), Цветелина Григорова (МК Й.Филаретова) и Елка Атанасова (Филиал-Враца)

Отличията на Фондация „Еврика“, поименни стипендии за успехи в международни олимпиади и конкурси са разпределени по университети и училища, както следва: СУ (22 наградени), МУ-София (8), ТУ-София (5), СМГ (4), ВВМУ-Варна (2), ПМГ-Бургас (2) и още 12 учебни структури с по 1 награден. Нашите студенти получиха награди и стипендии не само от Фондацията, но и от ръководството на МУ-София, след решение на Академичния съвет. Наградените: Георги Котов, Даяна Праматарова, Димитър Каразапрянов, Цветослав Георгиев, Петър Каразапрянов, Кристиан Георгиев, Кръстьо Драгинов и Лазар Митров биха били гордост за всеки университет по света, като те са гаранция за качеството на учебния процес в Медицински университет – София и тяхната бъдеща успешна реализация.

Петокурсничката от Факултета по дентална медицина Марина Митева също получи своето признание. През 2018 тя завоюва първо място на престижния конгрес в Лондон за наградата Robert Frank Award – Junior. С тази награда тя получи и правото да представлява Европа в следващото издание на престижната надпревара IADR – Junior General във Ванкувър, Канада, която ще се проведе през 2019.

В края на 2018 трябва да споменем с уважение и признателност всички преподаватели и служители, които ни напуснаха. За жалост някои от тях завинаги………

Нека тук да отдадем заслуженото на проф. д-р Петко Емануилов Петков (дългогодишен ръководител на катедрата по Хистология и цитология), неговият сътрудник доц. д-р Стойчо Донев, забележителен общественик и депутат от ВНС, проф. д-р Илко Карагьозов (зам. ректор и дългогодишен ръководител катедра по акушерство и гинекология) и неговия приятел и сътрудник проф. д-р Тодор Чернев ( член на УС на БЛС).

Уважаеми колеги и приятели,

Това не е отчет! Това е част от летописа на една стогодишна академична институция. Ако някои сме пропуснали или имаме някакви неточности, нека да бъдем простени.

Надяваме се, че 2019 год. ще бъде още по-успешна !!!