СТРАНИЦИ

УСПЕШЕН ПЪРВИ КОНГРЕС ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ОРГАНИЗИРАН ОТ ФОЗ

Първи конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността с международна заключителна конференция по проект ЕПСИЛОН, организиран от катедра „Трудова медицина“ на Факултета по обществено здраве, се проведе на 7 и 8 ноември в зала 6 на НДК.

Научният форум бе посветен на Деня на будителите, 10 години от създаването на катедрата и представяне на резултатите от завършилия международен проект „ЕПСИЛОН“, финансиран от ЕСФ.

Конгресът бе открит от проф. д-р Нвена Цачева- ръководител на катедрата по трудова медицина и от ръководителя на проект „ЕПСИЛОН“ проф. д-р Каролина Любомирова.  Приветствия поднесоха вицепрезидентът на РБългария г-жа Илиана Йотова, зам. председателят на НС д-р Нигяр Джафер, ректорът на МУ-София проф. д-р Виктор Златков, деканът на ФОЗ проф. д-р Цекомир Воденичаров, заместник министри, депутати , представители на работодателски и синдикални организации, университети и експерти по трудова медицина.

Гост лектори на форума бяха д-р Иван Иванов – ръководител Екип Трудова Медицина при Световна Здравна Организация-Щабквартира, Женева; проф. Клаудио Колозио – ръководител на екип по трудова медицина при Университета в Милано и д-р Мария Бубас – председател на работната група по обучение по трудова медицина в Международната комисия по трудова медицина.

Програмата на конгреса включваше презентации на водещи специалисти от България и 4 европейски страни и Русия по проблемите на трудовата медицина, експертизата на работоспособността и необходимостта от мултидисциплинарно обучение на кадрите и създаване на критерии за качество в дейността на службите по трудова медицина.

В заключителната конференция по проект „ЕПСИЛОН“ бяха представени иновативните практики – здравно-промотивни и стратегическо-управленски дисциплини, инкорпорирани в учебните планове на магистратурите по Обществено здраве и здравен мениджмънт и курсовете за следдипломно обучение на ФОЗ. Представени бяха дистанционните  модули, част от разработените хибридни форми на обучение, които надграждат електронната платформа на Факултета по обществено здраве на МУ-София.

Проф. Любомирова представи данни от проведените обучения и клинико-лабораторни изследвания на раними групи работещи от 4 високо рискови икономически дейности.

В знак на благодарност за ползотворното сътрудничество с университета в Милано бе връчен почетен знак и грамота от ФОЗ на проф. д-р Клаудио Колозио- международен партньор по проект „ЕПСИЛОН“.

Интернационалната дейност на катедрата по трудова медицина бе доразвита чрез подписването на споразумения за сътрудничество в областта на преподаването и научно-изследователската дейност с държавните институти по трудова медицина на Сърбия, Русия, Хърватска и Гърция.