СТРАНИЦИ
информационния щанд на ФОЗ

Успешно премина Денят на отворените врати в МУ- София

При голям интерес на 23 март се проведе Ден на отворените врати в МУ-София.

Част от ректорското ръководство, в лицето на зам.-ректорите проф. Каролина Любомирова, проф. Валентина Петкова и главният секретар д-р Видин Кирков и преподаватели от университета посрещнаха бъдещите кандидат-студенти и ученици от 11 и 10 клас на столичните училища и от страната.

В рамките на събитието дошлите имаха възможност да посетят щандовете с информационни материали на различните факултети и Медицински колеж, както и да присъстват на презентации. Всеки от стотиците посетители имаше възможност да получи изчерпателна информация за интересуващите го специалности. Представителите на Студентски съвет и на Учебен отдел отговаряха на множество въпроси, свързани с начина на кандидатстване, сроковете за подаване на документите, както и с възможностите за реализация след завършването на бакалавърската или магистърската програма.

В Анатомична аудитория на МФ ,проф. Каролина Любомирова – зам.-ректор по учебната дейност запозна  близо 1000 средношколци  с възможностите за обучение в най- старото медицинско висше училище в страната, базата ни от общежития и възможностите за наука, както и за спорт и култура.

Специалностите във Факултета по обществено здраве „Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ бяха представени от неговия декан доц. Александрина Воденичарова. Възможностите за обучение в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ бяха представени на рекламен филм.

Мнозина от бъдещите студенти се интересуваха и от програмата „Еразъм+“, от стажантските програми, както и от условията за получаване на стипендии.

След основните презентации, бъдещите кандидат-студенти бяха разделени на групи, водени от представители на Студентски съвет, които им показаха част от аудиториите и учебните зали на Медицински факултет и отговаряха на множество им въпроси.