СТРАНИЦИ
студенти в първия учебен ден

Уважаеми кандидат-стипендианти

Предвид извънредните обстоятелства, в които се налага да протича обществения живот, необходимите документи за кандидатстване за държавна стипендия, ще бъдат приемани онлайн или присъствено, според изискванията на съответното звено.

За тази цел, всеки кандидат-стипендиант от звено на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия (*за кандидатите от категория 2 това е задължително), трябва да направи следното:

  1. Да подготви необходимите документи с критерии за кандидатстване, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София.
  2.  Да провери коректността и пълнотата на документите си.
  3. По възможност да ги сканира в един единствен файл с резолюция от 150-200 dpi.
  4. Да наименува файла с документите си по модела: инициали на звено__фак. номер__мобилен телефон
  5. Да изпрати файла с документите си на пощенската кутия на своето звено, съгласно следната таблица на съответствие:

Звено:

МФ

ФДМ:

ФФ: 

ФОЗ:  

МК-София: 

Филиал-Враца

 е-мейл адрес:

stipendii@medfac.mu-sofia.bg        

stipendii@fdm.mu-sofia.bg 

stipendii@pharmfac.mu-sofia.bg

stipendii@foz.mu-sofia.bg           

stipendii@mc.mu-sofia.bg            

stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg                                       

Телефон на отговорника на звеното :

02 9172674

02 9542909

02 9236504

02 9432292

02 9154626

09 2645176

Звено:

МФ

ФДМ:

ФФ: 

ФОЗ:  

МК-София: 

Филиал-Враца

 е-мейл адрес:

stipendii@medfac.mu-sofia.bg        

stipendii@fdm.mu-sofia.bg 

stipendii@pharmfac.mu-sofia.bg

stipendii@foz.mu-sofia.bg           

stipendii@mc.mu-sofia.bg            

stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg                                       

Телефон на отговорника на звеното :

02 9172674

02 9542909

02 9236504

02 9432292

02 9154626

09 2645176