СТРАНИЦИ

Уведомление за делегатите на Общото отчетно-изборно събрание

Уведомяват се членовете (делегатите) на Общото събрание с мандат 2020-2024 г., че поименните покани за Общото редовно отчетно-изборно събрание на университета, насрочено за 28.07.2020 г. (вторник) от 13 часа, са предадени на Деканите/Директорите за разпространение и получаване от членовете (делегатите). 

Напомняме, че поканата и документ за самоличност ще са основание за допускане до Общото събрание.

Общото редовно отчетно-изборно събрание ще се проведе при строго спазване на лична дистанция и всички противоепидемични мерки, според изискванията на компетентните органи. Носенето на лични предпазни средства е задължително!