СТРАНИЦИ

Уводен курс за кандидат-студенти за специалност „Зъботехник“ за учебната 2021/2022г.

Курсът, организиран от МК „Йорданка Филаретова“, е с продължителност три дни, с общ хорариум 20 часа и ще се проведе в периода 23- 25.04.2021 г. и 11 – 13.06.2021 г.

Подходящ е за всички, които искат да се запознаят с изискванията за кандидатстване и специалните дисциплини, изучавани по време на следването, както и с естеството на професията на зъботехника.

Обучението включва теоретична и практическа част (моделиране) и се провежда от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит.

В теоретична част на курса са включени:

  • важна информация, необходима при избор на професията на зъботехника;
  • запознаване със специални дисциплини, изучавани в колежа по време на обучението;
  • възможности за професионална реализация;
  • разяснения за изисквания и критерии за приемния изпит по моделиране;
  • основни особености на групите зъби и частите на зъбите;
  • принципи на моделажа на зъби от глина.

В практическа част са включени упражнения за:

  • рисуване и изрязване на зъб от модел;
  • демонстрации от преподавател;
  • самостоятелно изработване на три зъба (с един, два и три корена);
  • разяснения и корекции от преподавател

Необходимите материали и инструменти са осигурени от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, МУ – София.

Заниманията ще се проведат в малки групи при спазване на задължителни противоепидемични мерки!

Място на провеждане: Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, МУ – София (гр. София ул. „Йорданка Филаретова” № 3)

Допълнителна информация за записване и дати на провеждане ТУК