СТРАНИЦИ

В НАПЪЛНО ОБНОВЕНА СГРАДА БЕ ОТКРИТА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА НА ФИЛИАЛА НА МУ-СОФИЯ ВЪВ ВРАЦА

Новата академична година бе открита в напълно обновената сграда на филиал „Проф. д-р Иван Митев“ към Медицински университет – София.

На тържествената церемония присъстваха ректорът на университета проф. Д-р Виктор Златков, зам.-ректорите проф. Д-р Радомир Угринов, проф. Д-р Тихомира Златанова, кметът  на Враца г-н Калин Каменов, областният управител г-жа Малина Николова, председателят на Общинския съвет г-н Румен Антов, депутати, общински съветници, представители на ръководствата на отделните учебни звена на МУС, лечебни заведения от региона, преподаватели, студенти и граждани.

Материално-техническата база на филиала е напълно обновена със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г .Стойността на инвестицията на Медицински университет – София е в размер над 6 милиона лв., от тях близо 3 млн. по ОП „Региони в растеж“. В рамките на проекта е извършена реконструкция и преустройство на съществуващите сгради, обособени са нови кабинети, зали за обучение на студентите, библиотека с читалня, както и физкултурен салон. Част от вложените средствата са за внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата, облагородяване на дворното пространство, както и за изграждане на спортни площадки и зони за отдих.

„МУ-София обучава своите студенти в условия на конкуренция, където добрите преподаватели и учебните условия са решаващ фактор за успех. Обновената база във Враца, която в съчетание с модерните методи за преподаване ще допринесе за придобиване на съвременни знания, умения и компетентност на студентите, особено в професионалната им реализация“, заяви в словото си ректорът на МУ-София проф. Златков.

С изграждането на новата база на филиала, МУ-София дава своя принос за промяна на демографската политика в Северозападна България. С тази инвестиция ние ясно заставаме зад нашия филиал, с което показваме практически, как трябва да се реализира образователната политика по региони, подчерта ректорът на най-големия медицински университет в страната.

Студентите и преподавателите бяха приветствани и от доц. Павлинка Добрилова, директор на филиала „Проф. д-р Иван Митев“. „Пожелавам ви сили, упоритост и дръзновение в изпълнението на всяка ваша задача. Бъдете достойни за несъмнено най-престижното висше училище в страната  – Медицински университет – София. На добър час през новата академична 2018/2019 година!“ – каза в приветствието си доц. Добрилова.

„Пътят беше дълъг, наложи се да доказваме, че проектът е от изключителна важност и трябва да бъде одобрен за финансиране. Всеки един успех минава през трудности и подводни камъни, но ние не се отказахме, не се отказвайте и вие, докато преследвате целите си“, каза пред студентите Калин Каменов.

Програмата продължи с водосвет за здраве и благополучие, отслужен от Врачанския митрополит Григорий, в съслужие със свещеници от епархията.

Част от тържествената церемония бе и откриването на паметник на патрона на филиала – проф. д-р Иван Митев в двора на учебния корпус.

През новата академична година, във филиала ще се обучават 450 студенти, като над 100 от тях са първокурсници. Във висшето учебно заведение се изучават пет специалности – „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Трудотерапия“ и магистърската специалност – „Хранене“.

Преди година сградата на бившия Химически техникум в града бе предоставена безвъзмездно на филиала на МУС във Враца.

Освен реновирането на сградния фонд с цел подобряване на практическата подготовка на бъдещите здравни и социални работници, е закупена и нова специализирана техника – дефибрилатори, тренировъчни модели за интубация, модели за хирургичен шев на ръка, различни макети на скелет на човешкото тяло и други медицински съоръжения.

Обновяването на сградата на филиал „Проф. д-р Иван Митев“ е най-голямата инвестиция в сферата на висшето образование във Враца в последните 30 години. Тази инвестиция на университета няма да бъде и последна за региона, защото в момента МУ-София е в процес на реализация на нов проект –реконструкция и ремонт на общежитието за студентите от филиал –Враца в размерна над 1,8 млн.лв.