СТРАНИЦИ

В подкрепа на украинските студенти в МУ-София

Уважаеми колеги,

Във връзка с военните действия в Украйна, които доведоха до много жертви, бежанска вълна и тежка хуманитарна криза, ръководството на Медицински университет-София не може да остане безучастно. 

Мисията на нашия университет е не само да обучава специалисти, които да опазват човешкото здраве и живот, но и да утвърждава като висши ценности човечността и състраданието. Считаме, че е от изключителна важност в този момент да изразим дълбоката си съпричастност към всички пострадали от войната, както и да подкрепим с реални стъпки нашите украински студенти и техните семейства.  

В тази връзка, каним студентите от Украйна, които учат във всички звена на МУ-София, да се срещнат с ректора за обсъждане на техните проблеми и нужди във връзка с извънредната ситуация. 

Срещата ще се проведе в понеделник, 7 март, 15 ч, в зала 6, на Ректората на МУ-София. Адресът е бул. „Ив. Евст. Гешов“ 15, ет.12.  

Днес Академичният съвет на МУ-София, по предложение на председателя на Студентски съвет, гласува наемите на украинските ни колеги, настанени в общежитията на МУ-София, да бъдат поети от студентската организация до края на настоящата учебна година. 

Освен това, приканваме всички наши студенти, преподаватели и административен персонал да се включат в събирането на хуманитарна и медицинска помощ чрез обявените в общественото пространство кампании на български институции, Българския червен кръст или по друг начин.