СТРАНИЦИ
двама студенти пишат на бяла дъска

ВАЖНО! Обучение за студентите от специалностите „Медицина“ и „Фармация“

Уважаеми студенти,


В периода 29.05 – 9.06.2023г. ще се проведе обучение за студентите от специалности „Медицина“ и „Фармация“ по проект ОМНИА (ОМНИА – лат. – „всичко”) – всичко за модернизацията на образователните процеси в съвременния университет. Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез модернизация на образователните процеси във висшите училища.

Курсовете по предприемачество и презентационни умения са разработени върху спецификата на комуникационните умения, здравните бизнес отношения, маркетинга в здравеопазването и предизвикателствата пред студентите в рамките на пазарните отношения и ще им помогнат да изградят необходимите способности да отговорят адекватно и ефективно на тях.

Обучението ще се проведе от преподаватели от Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

Програмата по дни е както следва:
29.05 – присъствено от 17:30ч. с доц. А. Воденичарова, дм
30.05 – присъствено от 17:30ч. с доц. А. Воденичарова, дм
31.05 – присъствено от 17:30ч. с проф. Т. Черкезов, дм
1.06 – присъствено от 15:00ч. с гл.ас. Е. Петрова- Джеретто, дм
2.06 – онлайн от 15:00ч. с гл.ас. Е. Петрова- Джеретто, дм
5.06 – присъствено от 17:30ч. с доц. А. Воденичарова, дм
6.06 – присъствено от 17:30ч. с доц. А. Воденичарова, дм
7.06 – онлайн от 15:00ч. с проф. А. Янакиева, дм
8.06 – онлайн от 15:00ч. с проф. А. Янакиева, дм
9.06 – присъствено от 15:00ч. с доц. А. Воденичарова, дм

Всички студенти, взели участие през целия период на обучение, ще получат
сертификат за участие!


Присъствените занятия ще се провеждат в Анатомична аудитория в Медико-биологичен
комплекс, ул. „Здраве“2.

За участие в обучението е необходимо да се регистрирате тук