СТРАНИЦИ

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ И СТИПЕНДИИТЕ

Във връзка с предстоящата кандидат- студентска кампания за уч. 2020/ 2021 г. след проведено извънредно заседание на Разширен Ректорско- Деканския съвет от 17.03.2020 г. бяха взети следните решения:

            1. Окончателно се отменя предварителната кандидат- студентска кампания в МУ- София, за учебната 2020/2021г.

            2. Редовните кандидат-студентски изпити по биология и химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация да се проведат по предварително обявения график: Биология – 04 юли 2020 г., Химия- 12 юли 2020 г.

            3. Кандидат-студентите, подали заявления за предварителните изпити, допълнително подават необходимите  документи за кандидатстване в съответствие с чл. 15 на Раздел III от „Справочник за прием на студенти в МУ- София за учебната 2020/ 2021 г.“ (Състезателен картон и Диплома за завършено средно образование) от 22 юни 2020 г.  до 02 юли 2020 г.         

            4. Да не се заплащат такси при подаване на документите, освен в случаите, когато е заявен един изпит и е необходимо да се доплати за втория изпит, или когато се приемат документи на нов кандидат-студент, който не е подавал заявление за участие в предварителните изпити.

            5. В зависимост от епидемиологичната обстановка в страната допълнително ще се обяви дали ще има промени в графика за подаване на документи и провеждане на кандидат- студентските изпити по биология и химия за уч. 2020/ 2021 г.

И още:

            Във връзка със Заповед № РК 36- 437/ 16.03.2020 г. на Ректора на МУ- София и  след проведено извънредно заседание на Разширен Ректорско- Деканския съвет от 17.03.2020 г.  бе взето следното решение:

            „Събирането на необходимите документи за отпускане на стипендии по ПМС 90/ 2000 на студенти за летния семестър да се удължи с 10 дни след приключване на извънредното положение в страната.“