СТРАНИЦИ

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ НА МУ-СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022

За прием на студенти по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за учебната 2021/ 2022 г. тази година предварителните конкурсни изпити ще се проведат на :

Конкурсен изпит по биология – 15.05.2021 г.

Конкурсен изпит по химия –       16.05.2021 г.

Прием на документи онлайн – от 01.04.02021 г. до 12.00 часа на 28.04.2021 г.

    Редовни кандидат –студентски изпити:

  • Прием на документи онлайн – от 14.06.2021 г. до 30.06.2021 г.
  • Конкурсен изпит по биология – 03.07.2021 г.
  • Конкурсен изпит по химия –       04.07.2021 г.

(Датите са коригирани, спрямо решения на АС от 25-26.02.2021)

Предвид продължаващата епидемична обстановка в страната,  на заседанието бе решено още приемът на документи да се извърши изцяло онлайн, както за предварителните, така и за редовните изпити.

Времетраенето от 2 астрономични часа на изпитите по биология и химия се запазва.

За кандидат-студентския изпит по биология няма да се правят промени в програмата и формулировката на тематичните единици.

В деня на изпита, на случаен принцип, ще бъдат изтеглени комбинации от две тематични единици (два въпроса) като във всяка комбинация ще има един въпрос от програмата за 9-ти клас и един от 8-ми или 10-ти клас.

Въпросите ще бъдат комбинирани по два така, че да бъдат балансирани по трудност. Няма да се комбинират два твърде кратки или два твърде дълги въпроса, за да е възможно всички комбинации да бъдат развити в рамките на два часа. В комбинациите ще бъдат включени всички въпроси от програмата.

Кандидат-студентският изпит по химия обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студентите.

Изпитът ще се състои от решаване на логически задачи. В деня на изпита се изтеглят на случаен принцип две тематични логически задачи. Едната от тях включва материал от обща и неорганична химия, а другата материал от органична химия.

Отговорите трябва да бъдат пълни и обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции.

* Информацията относно сроковете за подаване на документи и платформата, ще бъде публикувана допълнително.

Успех на всички кандидат-студенти!