СТРАНИЦИ
стая в общежитие на му-софия

ВАЖНО за първокурсниците на МУ-София

Всички класирани за студентските общежития на МУ-София студенти от I-ви курс за учебната 2022/2023 г., ще могат да се настаняват в съответното студентско общежитие на 19.09., 20.09., 21.09. и 23.09.2022г., в часовия диапазон от 09:00 до 16:00 ч., при спазването на въведените противоепидемични мерки. Необходимите документи, нужни за настаняването са 2 броя снимки – паспортен формат и заверено уверение от съответния Деканат.

Студентите от II до VI курс, желаещи да ползват общежитията на МУ- София ще могат да подават своите документи присъствено на 21 и 23.09.2022 г., в блок 40Б, Студентски град, от 10:00 до 14:00 ч., като и на тях ще са им необходими: заверено уверение от съответния Деканат и 2 броя снимки – паспортен формат.

Заповед № РК36-1365/08.09.2022 г. на Ректора на МУ-София

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ОБЩЕЖИТИЯ 2022-2023