СТРАНИЦИ

Важно за кандидат-студентите за обучение срещу заплащане за учебната 2020/21 година

С Решение на Академичен съвет от 11.08.2020 година Медицински университет – София обявява приемна студенти срещу заплащане по специалностите от професионални направления – Медицина, Дентална медицина и Фармация. 

Ще се приемат заявления за обучение срещу заплащане и служебни бележки от други медицински университети с успешно положени изпити по Биология и Химия през 2020 година.

Срокът за подаване на документи: 17.08.2020 до 21.08.2020 година включително. 

Документи ще се приемат в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи, бул.”Акад.Иван Евст.Гешов” № 15, етаж 12, Учебен отдел, от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

Такса за подаване и обработване на документи – 70 лв.