СТРАНИЦИ

Възобновяват се финансовите стимули за студенти-доброволци

Информираме студентите, които желаят да доброволстват  в COVID – отделения, че Академичния съвет на МУ-София взе принципно решение да възобнови финансовите стимули и през тази година.  Стимулите са от бюджета на Студентския съвет. Нашият университет бе първият и единствен в страната, който подкрепи финансово студентите, решили да помагат на доброволни начала на здравните работници на първа линия.

Предстои уточняване на условията за отпускане на стимулите, които ще бъдат официално обявени на страницата на университета. Трудът на студентите ще бъде зачитан от 1 октомври  2021 г.