СТРАНИЦИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изменение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове всички студенти, докторанти и специализанти в МУ-София имат право да ползват държавна субсидия за поевтиняване на студентското столово хранене.

Съгласно разпоредбите на чл.30а, ал.1 и ал.2 от НПСОС  в МОН , във висшите училища, съответно във всеки студентски стол се подържа база данни за хранещите се студенти чрез програмен продукт.

На всички желаещи студенти, ползващи студентски столове на територията на страната,  може да се залепи индивидуален персонален стикер върху студентската карта /студентска книжка, срещу представено уверение, издадено от учебните отдели на съответното звено на университета.

Лице за контакт за предоставяне на посочените стикери:

Даниела Иванова- Ректорат, бул. „Иван Евст.Гешов“ 15

Учебен отдел, ет.12, стая 14,

служебен тел: 02/ 9152148