СТРАНИЦИ
кандидат-студенти решават задачи

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

В съответствие с Член № 26 от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2023/2024 година, кандидат-студентите имат възможност да идентифицират писмените си работи от редовните конкурсни изпити по биология и химия лично /с документ за самоличност/ на 19.07.2023 г. в сградата на НЦОЗА – бул. ”Акад Иван Гешов” № 15 на етаж 12, зала 6 от 9.00 ч. до 13.00 ч.

Чл.27 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване