СТРАНИЦИ

Важно съобщение!

Уважаеми кандидат-студенти,

Напомняме Ви, че системата за онлайн кандидатстване в Медицински университет – София ще бъде затворена в 13.00 часа на 18.04.2023 година!

Моля, всички кандидат-студенти, които са започнали подаването на документи (заявление и документ за платена такса), да довършат процеса докрай, за да получат входящ номер и зала за участие в конкурсните изпити – на 22.04.2023 г. по биология и на 23.04.2023 г. по химия.

Лицата, които не са завършили процеса по подаване на документи в определения срок и не са получили входящ номер (дори и да са заплатили таксата), няма да бъдат допуснати до изпити.