СТРАНИЦИ
Stipendii-Spetzialni postijeniya

Важно за кандидат-стипендиантите

Предвид извънредните обстоятелства, в които се налага да протича обществения живот, необходимите документи за кандидатстване за държавна стипендия, ще бъдат приемани онлайн, според изискванията на съответното звено.

За тази цел, всеки кандидат-стипендиант от звено на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия (*за кандидатите от категория 2 това е задължително), трябва да направи следното:

1. Да подготви необходимите документи с критерии за кандидатстване, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София.

2. Да провери коректността и пълнотата на документите си.

3. По възможност да ги сканира в един единствен файл с резолюция от 150-200 dpi.

4. Да наименува файла с документите си по модела: инициали на звено__фак. номер__мобилен телефон

5. Да изпрати файла с документите си на пощенската кутия на своето звено, съгласно следната таблица на съответствие:

звено | е-мейл адрес | Телефон на отговорника на звеното :

  • МФ: | stipendii@medfac.mu-sofia.bg | – 02 9172674
  • ФДМ: | stipendii@fdm.mu-sofia.bg | – 02 9542909
  • ФФ: | stipendii@pharmfac.mu-sofia.bg | – 02 9236504
  • ФОЗ: | stipendii@foz.mu-sofia.bg | – 02 9432292
  • МК-София: | stipendii@mc.mu-sofia.bg | – 02 9154626
  • Филиал-Враца: | stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg | – 09 2645176

Указания за кандидатстване

Критерии и срокове

Заявление-образец

Декларация

В случай че липсват някои от необходимите документи или някои от тях не са четливи, кандидатът трябва да сканира само коригираните или липсващи документи в един файл, като запише в основание „корекция” и да го изпрати на адреса на съответното звено.

Документи ще се приемат по имейл всеки работен ден до 17 часа

На 9.04.2021 г. документи по мейл ще се приемат до 15 часа