СТРАНИЦИ

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

В съответствие  с член №26 от Правилника за прием на студенти в Медицински университет- София за учебната 2021/2022 година, кандидат-студентите имат възможност да идентифицират писмените си работи от редовните конкурсни изпити по биология и химия лично (с документ за самоличност) на 13.07.2021 в сградата на НЦОЗА – бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15 на ет. 12, зала 6, от 9:00 до 12: 00 ч.

  • Чл. 27 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.