СТРАНИЦИ
КАНДИДАТ СТУДЕНТ И КРАЙНАТА ДАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ВАЖНО  ЗА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

УВАЖАЕМИ   КАНДИДАТ – СТУДЕНТИ!

            Уведомяваме Ви, че на 04.07.2023 година /вторник/ системата за допускане до участие  в редовните кандидат-студентски изпити в МУ-София ще бъде затворена в 13:00 часа.

            Всички желаещи да полагат редовни кандидат-студентски изпити по биология и химия, следва преди този час да прикачат изискваните задължителни документи /заявление, състезателен картон с декларация, всички страници на диплома за завършено средно образование  и документ за платена такса/.

            НЕПОДАЛИТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ДО ТОЗИ ДЕН И ЧАС И НЕПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТ С ВХОДЯЩ НОМЕР, С ПОСОЧЕНА ЗАЛА, НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗПИТИТЕ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ.