СТРАНИЦИ

ВАЖНО за регистрацията на кандидат-студентите

Припомняме на кандидат-студентите, които биха искали да положат предварителни изпити по биология и химия в МУ-София, че системата за регистрация ще бъде заключена на 28 април 2021г., в 12:00ч.

Всички кандидати, които са започнали регистрацията си, следва до този час да са приключили с прикачването на изискваните задължителни документи – подписаните заявления и документ за платена такса. Кандидат-студентите, които до този ден и час не са подали необходимите документи, няма да бъдат допуснати до изпитите.