СТРАНИЦИ

Възстановява се присъственото обучение в МУ-София

От днес, със заповед на ректора се възстановява присъственият учебен процес в структурните звена на Медицински университет- София. Със същата заповед се разрешава и провеждането на конгреси, конференции, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия при 50 % заетост и спазване на противоепидемичните мерки.

Деканите (Ръководители на структурни звена) със своя заповед трябва да организират изпълнението и контрола по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки, при строго спазване изискванията на нормативните документи.