СТРАНИЦИ
обща снимка на всички наградени

Вицепрезидентът почете Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ-София

Световният ден на здравето, макар и ден по-късно – на 8 април, бе честван традиционно с поднасяне на венци и цветя пред Докторския паметник от ректорското ръководство на Медицински университет-София, декани и заместник-декани на всички звена на висшето училище. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите, отдали живота си на лекарската професия и грижата за човешкия живот и здраве.

Вечерта, с тържествена церемония в Софийската опера и балет, бе отбелязан Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ-София. В присъствието на вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова, бяха раздадени 14 награди на заслужили преподаватели и учени от академичната общност.

Церемонията води Председателят на Общото събрание на МУ-София акад. Ваньо Митев, а сред официалните гости бяха заместник-министрите на образованието и науката проф. Генка Петрова, г-жа Емилия Лазарова и г-жа Мариета Георгиева, заместник-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов, председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова, ректори и декани от други висши училища, представители на професионални организации, директори на университетски болници, преподаватели и студенти от МУ-София.

Ректорът проф. д-р Бойчо Ланджов, дм приветства присъстващите на събитието с думите: „Бих искал да благодаря на всички наградени, както и на всички колеги, които се трудиха през последната година всеотдайно, отговорно и професионално. Благодаря Ви, че допринасяте за престижа на нашата Алма матер, че разширявате партньорските ни мрежи в европейски и световен мащаб, че постоянно надскачате стандартите за научна и преподавателска дейност, че винаги сте в синхрон с новостите и надграждате традицията ни в обучителния процес.“.

Ректорът подчерта, че благодарение на общите усилия, през изминалата година МУ-София отново стана безапелационен национален лидер в Рейтинговата класация на университетите в България по всички 5 професионални направления, в които обучава студенти. Наскоро МУ-София бе приет и за пълноправен член на Европейската асоциация на университетите, работи се в посока надграждане на международните договори и проекти, като в последните два месеца са предприети видими стъпки по подобряване на инфраструктурата и обучителната среда в университета. Това са важни постижения в силно конкурентната среда на висшето образование, подчерта проф. Ланджов.

В приветствието си вицепрезидентът Илияна Йотова изтъкна високото световно ниво на Медицински университет-София: „Висококвалифицираните преподаватели – експерти на национално и международно ниво, иновативните методи на преподаване привличат към Медицинския университет млади хора не само от България, а и от чужбина“, посочи тя и благодари на преподавателите, че градят в съзнанието на своите студенти цялостен и монолитен образ на лекаря в тревожния и размирен свят, възпитават ги в самочувствие за смелостта, че са избрали това призвание. „Защото  лекарската професия е най-специалната – най-тясно свързаната с живота и здравето на хората. Вие най-добре знаете, че думата „живот“ няма синоним“, заключи г-жа Йотова.

Бяха получени множество поздравителни адреси, включително от Президента на Р България, г-н Румен Радев и от председателя на Народното събрание, г-н Росен Желязков.

Заместник-ректорът по наука и акредитация проф. Валентина Петкова обяви мотивите, които стоят зад номинациите на всеки от наградените. Пълният списък с наградените е както следва:

Почетен знак “AESCULAPIUS“ (АСКЛЕПИЙ) за принос в развитието на българската медицина през 2023 година получиха:

Чл.-кор. проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн, Ръководител на Катедра по ендокринология на МФ

Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн, Катедра по клинична лаборатория на Медицински факултет

Награден знак „PANACEA“ (ПАНАЦЕЯ) за значими постижения в преподавателската, научната, и експертна дейности през 2023 година получиха:

В медико-клинична област:

Проф. д-р Васил Христов Каракостов, дм, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет

В медико-биологична област:

Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм, Катедра по биология на Медицински факултет

В медико-социална област:

Проф. д-р Вили Славчев Захариев, дм, Катедра по превантивна медицина на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация получиха:

Проф. д-р Симеон Валентинов Монов, дм, Катедра по ревматология на Медицински факултет

Доц. Любомир Любомиров Трайков, дбф, Катедра по медицинска физика и биофизика на Медицински факултет

Проф. д-р Мариана Йорданова Димова – Габровска, дм, дмн, Катедра по протетична дентална медицина на Факултет по дентална медицина

Проф. д-р Татяна Велкова Бенишева-Димитрова , дмн, Катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ 

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация получиха:

Доц. д-р Анна Валериева Димитрова, дм, Катедра по алергология на Медицински факултет

Доц. д-р Стефан Найденов Найденов, дм, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет

Гл. ас. д-р Геновева Иванова Тачева, дм, Катедра по педиатрия на Медицински факултет

Доц. д-р Елка Николаева Радева, дм, Катедра по консервативно зъболечение на Факултет по дентална медицина

Проф. Деляна Петрова Хаджиделева, дм, Катедра по здравни грижи на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  

Честито на всички наградени!