СТРАНИЦИ

Връчиха наградите „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най-успешна научна разработка и Млад изследовател

В навечерието на Деня на будителите, на 29 октомври 2019 г., в големия салон на БАН се проведе тържествена церемония за връчване на НАГРАДЕН ЗНАК „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най-успешна научна разработка, финансирана от Медицински университет – София чрез конкурсите „Грант’2016” и „Грант’2017” и ГРАМОТА за най-успешна научна разработка на докторанти, финансирана от МУ-София чрез конкурсите „Млад изследовател’2016” и „Млад изследовател’2017”.

Тържеството бе открито от зам.-ректора по наука и акредитация на МУ-София проф. Валентина Петкова, дфм, която даде думата за приветствие на официалния гост на церемонията зам.-министъра на образованието и науката г-жа Деница Сачева. Г-жа Сачева поздрави преподавателския състав и студентите на МУ- София за празника, като подчерта ролята на хората, които изграждат образователната система в страната и отбеляза ролята на МУ-София за високото качество на медицинското образование. Беше прочетен и поздравителен адрес и от името на председателя на БАН акад. Юлиян Ревалски. “Завидна е Вашата дългогодишна  практика да насърчавате научните изследвания на млади и утвърдени учени чрез Съвета за медицинска наука към МУ-София. Вие демонстрирате единство на медицинската наука и знание, което е основание за гордост и удовлетворение от благородната ви кауза“, се казва в поздравителния адрес.

Академично приветствие от името на ръководството на Медицински университет – София поднесе ректора на университета проф. д-р Виктор Златков. В своето слово ректорът припомни историята и традициите на празника. Той посочи, че „…Денят на будителите е празник, който изразява необходимостта на хората във вече освободена България да почетат паметта на великите си възрожденци, да припомнят делата и приноса им и да съградят облика на героите. Този празник е посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията ни“.

Ректорът изтъкна, че „Нашият университет има славна история. От създаването на Медицинския факултет през 1917 година и досега историята на Медицинския университет – София е история на емблематични преподаватели и лечители, поставили основата на медицинската наука и практика у нас. Независимо от трудните времена, Вие колеги оставате тези будители, които възпитават в нашите студенти жажда за знания, прилагайки най-високите световни стандарти в сферата на обучението и науката “, каза в словото си проф. Златков. В края той напомни за значимия жест на възпитаника на университета д-р Андрей Георгиев-емигрант в САЩ, който завеща над 5 млн. долара за обучение на български студенти в университети в България, Европа и Америка.

„Дарителски жест за образование от такъв мащаб в българската история не е познат от времето на братята Евлоги и Христо Георгиеви и Димитър Ценов, вложили милиони златни левове за създаването на Софийския университет и Стопанската академия в Свищов. За нас дарението на д-р Андрей Георгиев е продължение на възрожденските традиции за подкрепа и въздигане на българската просвета и наука, поради което Ръководството на Медицински университет – София подкрепи пред МОН инициативата на жители от гр. Лом за присъждане посмъртно, на държавна награда на дарителя“, съобщи ректорът.

След това бе прожектиран ФИЛМ за живота и делото на д-р Андрей Георгиев.

Проф. Валентина Петкова разказа накратко историята на празника, с който се отчитат научните успехи на преподавателски и изследователски екипи на университета, неговата връзка с Деня на будителите, както и правилата, по които се провежда конкурса в отделните научни области.

Тържествената церемония продължи с връчване на наградите в отделните категории. Проф. Петкова обяви първият награден проект в област МЕДИЦИНА, МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА научна област на проекта, който получи ПЛАКЕТ, СЕРТИФИКАТ И ПАРИЧНА НАГРАДА от 2000 лв. Награден знак “SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най-успешна научна разработка от конкурсно-проектното финансиране в МУ – София за периода 2016 – 2017 г. конкурси Грант’2016 и Грант’2017 получи ПРОФ. Д-Р СЛАВИНА СУРЧЕВА, ДМ от Медицински факултет, Катедра по фармакология и токсикология, водещ изследовател по Договор № 7/2016 г., за финансиране на Проект № 393/19.01.2016 г. конкурс „ГРАНТ-2016” за периода 2016-2017 г. Тя бе представена от Проф. д-р Ирина Николова.

Вторият награден проект в област МЕДИЦИНА, МЕДИКО-КЛИНИЧНА научна област  бе представен от проф. Сабина Захариева, която запозна присъстващите с проекта на ГЛ. АС. Д-Р ГРЕТА ГРОЗЕВА-ДАМЯНОВА, ДММедицински факултет, Катедра по ендокринология, водещ изследовател по Договор № 87/2016 г. за финансиране на Проект № 419/19.01.2016 г., конкурс „ГРАНТ-2016” за периода 2016-2017 г. Д-р Дамянова получи плакет, сертификат и парична награда от 2000 лв.

ДОЦ. РЕНЕТА ГЕВРЕНОВА, ДФ – Фармацевтичен факултет, Катедра по фармакогнозия, Секция „Ботаника“, водещ изследовател по ДОГОВОР № 41/2016 г., за финансиране на ПРОЕКТ с вх. № 405/19.01.2016 г., конкурс „ГРАНТ-2016” за периода 2016-2017 г. е третия спечелил плакет, сертификат и парична награда от 2000 лв. в област Фармация.

ГРАМОТА за най-успешна научна разработка от конкурсно-проектното финансиране в МУ – София за периода 2016 – 2017 г. конкурси Млад изследовател’2016 и Млад изследовател’2017 и парична награда от 500 лв. получи магистър-биолог ВАЛЕНТИНА ПЕЙЧЕВА изпълнителредовен докторант от Медицински факултет, Катедра по медицинска химия и биохимия, Център по молекулна медицина с научни ръководители: акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн и проф. Радка Кънева, дб, по ДОГОВОР № 5-Д/2016 г.,  за финансиране на ПРОЕКТ с вх. № 444/20.01.2016 г., конкурс „МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ-2016” за периода 2016-2017 г.  Тя бе представена от ПРОФ. МАРИЕЛА ОДЖАКОВА.

Наградите бяха връчени от проф. Петкова и проф. проф. Златков.