СТРАНИЦИ
проф. Буланов говори пред конгреса

ХХVI Национален конгрес на Българското анатомично дружество се проведе в МУ – София

ХХVI Национален конгрес на Българското анатомично дружество с международно участие се проведе от 29.09 до 01.10.2023г. Традиционният форум се организира на всеки две години, като този път домакин бе Катедрата по анатомия, хистология и ембриология при Медицински факултет на нашия университет.
Гости на събитието бяха ректорът на Медицински университет – София акад. Лъчезар Трайков и деканът на Медицинския факултет проф. Димитър Буланов. Председателят на Българското анатомично дружество проф. Николай Лазаров поднесе поздравления към проф. д-р Константин Койчев, дмн, по повод неговата 90-годишнина. С награда на името на проф. Димитър Каданов бяха удостоени д-р Димо Стоянов и д-р Мартин Иванов от Медицински университет – Варна. Чуждестранните гости на конгреса бяха от Швейцария, Германия, Турция и Нидерландия.


Основните теми на конгреса обхващаха всички области на макроскопската и микроскопска анатомия, клетъчна и молекулярна биология, клинична анатомия, образна анатомия, ембриология и антропология. Научната програма на конгреса включваше пленарни лекции, устни и постерни съобщения. По време на конгреса бе представена и годишната лекция на Европейската федерация по експериментална морфология (2023 EFEM lecture).