СТРАНИЦИ

Ясни са бройките за приема в МУ-София за академичната 2022/23 година

Уточнени са бройките за прием в Медицински университет-София на първокурсници по различните специалности от регулираните професии за новата учебна година. Това са местата за обучение по държавна поръчка в програмите за ОКС „Магистър“, „Магистър след придобита ОКС Бакалавър“, „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“, които предстои да бъдат гласувани от Академичния съвет на МУ-София в края на м.юни.

За специалността „Медицина“ местата са 179, за „Дентална медицина“ – 91, а за „Фармация“ –  120.

За бакалавърската степен „Медицинска сестра“ максималният брой, който може да приеме университетът, е 220 първокурсници, което е с 35 повече от приетите миналата година.  За акушерки ще могат да се обучават 35 кандидати, а за лекарски асистенти – 37.

В бакалавърската програма по „Управление на здравните грижи“ приемът е 12 студенти редовно обучение и 20 – в задочната форма. За магистри в същата специалност, в задочна форма, ще се обучават 40 души. В специалност „Кинезитерапия“ университетът ще може да приеме 20 бакалаври в редовна форма на обучение.  

В бакалавърската програма на направление „Обществено здраве“ ще бъдат приети 10 студенти редовно обучение и 23 задочно, докато магистрите ще са 40 бройки, задочно обучение. В това число влизат няколко специалности, включително и новата програма „Медицински журналистика“. По нея университетът има готовност да приеме до 20 кандидати общо по  държавна поръчка и в платена форма на обучение.  

В степен „Професионален бакалавър“, редовно обучение, приемът е както следва:

–          в специалностите от направление „Здравни грижи“ –  48 (бройките по отделните специалности ще бъдат уточнени допълнително)

–          Зъботехник – 50

–          Инспектор по обществено здраве – 25

–          Масажист (с увредено зрение) – 5

–          Медицински лаборант – 45

–          Помощник-фармацевт – 55

–          Рентгенов лаборант – 45

–          Рехабилитатор – 45

Повече за отделните специалности в направления „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ ТУК

Повече информация за всяка специалности ще намерите в секция ПРИЕМ на уебсайта на университета, в както и на уебсайтовете на съответните факултети и звена на МУ-София.