СТРАНИЦИ

Ясни са датите за кандидат-студентски изпити във Факултета по обществено здраве

Графикът за  провеждане на редовните  кандидат-студентски изпити за учeбната 2021/2022 г. във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“ бе утвърден от Академичния съвет на МУ-София. 

Датите са следните: 

  • За специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“ – писмен изпит (тест по Етика) на 10.07.2021г. от 10.00 ч. 
  • За специалностите: „Кинезитерапия“ и „Лекарски асистент“ на ОКС „бакалавър“ – писмен изпит (тест по Биология) на 10.07.2021г. от 14.00 ч. 
  • За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“- писмен изпит (тест по Социална медицина и здравен мениджмънт) на 15.07.2021г. от 10.00 ч.

Приемът на документи е в сградата на ФОЗ от 15.06.2021 г. до 05.07.2021г.

Всичко важно за кандидатстването и регистрацията може да намерите ТУК