СТРАНИЦИ

Ясни са датите за предварителни и редовни кандидат-студентски изпити

На свое заседание Академичния съвет утвърди предложенията за провеждане на кандидат- студентска кампания за прием на български студенти в МУ- София за уч. 2021/ 2022 г. като  предвид епидемичната обстановка в страната и във връзка с  Писмо № 0211- 49/ 18.02.2021 г. от Министъра на образованието и науката се правят корекции в графика за провеждане на предварителните кандидат-студентски изпити в МУ- София  както следва: 
За кандидат-студентите  за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”: 

    Предварителни кандидат –студентски изпити:

 • Прием на документи онлайн – от 01.04.2021 г. до 12.00 часа на 28.04.2021 г.
 • Конкурсен изпит по биология – 15.05.2021 г.
 • Конкурсен изпит по химия –       16.05.2021 г.

    Редовни кандидат –студентски изпити:

 • Прием на документи онлайн – от 14.06.2021 г. до 30.06.2021 г.
 • Конкурсен изпит по биология – 03.07.2021 г.
 • Конкурсен изпит по химия –       04.07.2021 г.

За кандидат- студентите  за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София:

 • Прием на документи онлайн – от 01.07.2021 г. до 15.07.2021 г.
 • Прием на документи присъствено – от 08.07.2021 г. до 15.07.2021 г.
 • Конкурсни изпити – 16, 17, 18, 19 юли 2021 г.
 • Изпит по моделиране – 20 юли 2021 г.
 • Идентификация – 21 юли 2021 г.

За кандидат- студентите за специалностите във Факултет  по обществено здраве „Проф.д-р Ц.Воденичаров“ :

Прием на документи- от 15.06.2021 г. до 05.07.2021 г.

 • Датите за изпитите ще бъдат обявени допълнително.

За Кандидат- студентите от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца:

Предварителни кандидат –студентски изпити:

Прием на документи – от 01.03.2021 г. до 29.04.2021 г.

Конкурсни изпити / тест по етика – за специалностите Медицинска сестра и Акушерка  и по биология –за специалност Лекарски асистент/–10 и 11.05.2021 г.

Редовни кандидат –студентски изпити:

 • Прием на документи- от 12.05.2021 г. до 26.07.2021 г.
 • Конкурсни изпити / тест по етика – за специалностите Медицинска сестра и Акушерка и по биология –за специалност Лекарски асистент/ –27 и 28.07.2021 г.

*Ректорът на МУ- София няма да сключва договори с фирми и с физически лица за набиране на студенти за уч. 2021/ 2022.