СТРАНИЦИ
картинка с показателите, които определят мястото на МУ-София

За поредна година МУ – София с престижно място в международната класация THE/World University Rankings

В рейтинговата класация THE/ World University Rankings 2024 по направление Обществено здраве и клинична практика , МУ-София е на 801-1000 позиция като е единственият български университет, който се класира успешно от България в тези направления. В общата класация МУ-София заема 1201–1500 позиция, като е на първо място сред българските висши медицински училища.

Глобалната класация на академичните дисциплини за тази година представлява най-обхватния и обективен рейтинг на университети. В рейтинга са класирани 1900 от участващите 5000 университета от 104 държави и региони, в 54 дисциплини от направленията „Природни науки“, „Медицински науки“, „Инженерни науки“, „Науки за живота“ и „Социални науки“.
Рейтингът използва набор от обективни академични показатели и данни от трети страни, за да измери представянето на световните университет, включващи публикации, цитирания, международни академични награди, върхови академични постижения, качество на изследванията и международно сътрудничество.
Межднурадонто измерение на МУ-София получава най-висока оценка – 54%, качество на преподаването е с 31%, а връзки и реализация на кадрите в индустрията – 49%.
В класацията по направление Обществено здраве и клинична практика, МУ-София е на 801-1000 позиция, като е единственият български университет, който се класира успешно от България в тези направления.
Рейтингът използва същите точни показатели на Световната класация на университетите като се оценяват силните страни на всяко висше училище по отношение на основните му мисии – обучение, научно-изследователска дейност, трансфер на знания и международен престиж.