СТРАНИЦИ

За първи път жена оглави Студентски съвет на МУ-София

За първи път Общото отчетно-изборно събрание на Студентския съвет при Медицински университет-София се проведе в хибридна форма. 

В университетската електронна платформа на 25.03.2021г. бе проведена първата част на събранието, на която взеха участие и зам.-ректора по учебната дейност  проф. д-р Каролина Любомирова, и Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети в Р България. зам.-ректорът поднесе приветствие от името на ректора на МУ-София акад. Лъчезар Трайков към членовете на ОС и изказа изключителна благодарност за съвместната и ползотворна работа на ръководството на университета с дългогодишния председател на СС – д-р Видин Кирков. Приветствие отправи и г-н Парушев, който също благодари на досегашния председател и главен секретар на НПСС за съвместната им работа. След това бе изнесен мандатния доклад на досегашното ръководство. 

На  следващия ден – 26.03.2021г. в Медико-биологичния комплекс на МУ-София, бе проведено присъствено тайно гласуване за председател на Студентския съвет за мандатния период 2021-2023 година при спазването на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на ректора и декана на МФ.

За председател бе избрана Людмила Борисова, студентка от Медицински факултет. 

Тя е първата жена избирана на този пост от създаването на Студентския съвет като задължителна университетска структура от 1997 година. Делегатите избраха и нов състав на Изпълнителния съвет на Студентския съвет.