СТРАНИЦИ

Анкетни карти

АНКЕТИ

Анкета за проучване мнението на студентите относно организацията и качеството на обучение

Анкета за проучване на студентското мнение за организацията и удовлетвореността от качеството на онлайн обучението

Анкета за проучване на удовлетвореността на студентите от дистанционното обучение

Анкета за проучване на студентското мнение за практическото обучение /практики, стажове/ относно организацията и качеството на обучение

Анкета за работодателите – потребители на кадри на МУ-София

Анкетно проучване относно реализацията на дипломираните студенти на МУ-София

Анкета за проучване мнението на кандидат-студентите

Анкета за специализанти

Анкета за оценяване от докторантите на качеството на обучение