СТРАНИЦИ

Анкетни карти

АНКЕТИ

  • Анкета за проучване мението на кандидат-студентите

  • Анкета за проучване мението на студентите относно организацията и качеството на обучение

  • Анкета за проучване степента на удовлетвореност на студентите по дисциплината
  • Анкетно проучване относно реализацията на дипломираните студенти МУ-София
  • Анкета за оценяване от докторантите на качеството на обучение
  • Анкета за работодателите – потребители на кадри на МУ- София
  • Анкета за специализанти
  • Анкета за проучване на студентското мнение за практическо обучение /практики, стажове/ относно организацията и качеството на обучение