СТРАНИЦИ

Завинаги ни напусна проф.Радослав Райчев

Завинаги ни напусна един от пионерите на невропсихологията в България, основоположник на детската невропсихология у нас – Проф. Радослав Райчев.

За колегите си от различни генерации и специалности  проф.Райчев бе пример за отдаденият на знанието търсач и ерудит, обединяващ  подходи от класическата до съвременната неврология; учител, който неспирно раздаваше натрупаното в годините богатство. Научното му дълголетие е отразено в  трудовете му от последното десетилетие, обобщаващи огромния му клиничен опит и многостранен кръгозор, в който намериха  място новаторски идеи. Незабравим ще остане като увлекателен събеседник, с разностранни интереси, далеч извън професионалната му област.

Проф. Радослав Райчев е роден на 2.06.1927г. в  Стара Загора, завършил медицина в Медицинска академия – София през 1952г.  Основният му трудов път на  невролог и преподавател е в МБАЛ „Царица Йоанна” – бившия ИСУЛ. Защитава кандидатска дисертация през 1973г., докторска дисертация през 1984г. От 1986г. е професор,  до пенсионирането си е завеждащ неврологична клиника на Института за лечение на чужди граждани към МА София.

Хоноруван професор е към СУ” Кл.Охридски”, НБУ, Русенски университет,  Шуменски университет „Константин Преславски”,  където е избран  за доктор хонорис кауза.

Мащабна е дейността му като организатор, преподавател, клиницист в Неврологичната клиника на ИСУЛ, където ръководи лабораторията по невропсихология.  Българските невролози, логопеди, психолози години наред се обучаваха и специализираха  в съвременната междудисциплинарна област на клиничната и детската невропсихология и по-специално, невролингвистика, афазиология, възстановително обучение на пациентите с афазия, диагностика и лечение на деца със специфични нарушения в развитието на езика и речта. 

Многостранната си изследователска дейност обобщава в поредица от монографии и учебници по Неврология и Невропсихология, автор е на над 200 научни  публикации. 

Разработеният под негово ръководство Протокол за невропсихологично изследване на деца е  актуален, използва се в ежедневната практика на логопеди и психолози и днес.

Поклонението ще бъде на 23 октомври 2021, събота, от 12 часа в ритуалната зала на Погребална агенция „Мира” (Срещу входа на Централни софийски гробища).