СТРАНИЦИ

Започна кандидатстването за стипендии на Фондация „ЕВРИКА“

За деветнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно, в единадесет области, между които традиционно е „Медицина и биология“ на името на акад. Методи Попов.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именуването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2021/2022 година.

Най-добрите кандидати по документи  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте  именни стипендии.

Кандидатите за именните стипендии трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА“

/1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/

от 01. 09. 2021 г. до 15. 10. 2021 г. следните документи:

  • Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА“ и Формуляр по образец (може да се изтегли от сайта – www.evrika.org);
  • Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2021/2022 година;
  • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
  • Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”       / до 3 страници /.

За допълнителна информация и уточнения ТУК