СТРАНИЦИ
наградата студента на годината

Започва кандидатстването за конкурса “Студент и Преподавател на годината”

По традиция в края на всяка календарна година Студентският съвет при МУ-София обявява конкурса „Студент и преподавател на годината на Медицински университет-София”. 

В тази връзка, се открива процедурата по подаване на кандидатури в конкурса.

Срокът за подаване на документите е от 30.10. до 17.11.2023 г. на имейл адрес: students@mu-sofia.bg

Както мнозина от вас вече знаят, идеята, заложена в създаване на традиционния конкурс, е поощряване и награждаване на студенти с доказани високи академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в извън-аудиторни мероприятия, както и в студентски и неправителствени организации, и др.

По този повод Студентски съвет на Медицински университет-София ще награди по един студент във всяка една от следните категории:

• Студент на годината на Медицински университет – София

• Студент на годината на Медицински факултет

• Студент на годината на Факултета по дентална медицина

• Студент на годината на Фармацевтичен факултет

• Студент на годината на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“

• Студент на годината на Медицинския колеж „Йорданка Филаретова”

• Студент на годината на Филиал „Проф. Иван Митев“ – Враца

• Чуждестранен студент на годината

Победителите в отделните категории, получават и парични награди!

За да участвате в конкурса, моля изпратете ни кратко CV на български език и приложено сканирани копия на документи/сертификати, отговарящи на критериите за участие в конкурса, валидни за период от една година назад – ноември 2022 – ноември 2023 година, а именно:

 1. Успех от предходните два семестъра (представя се академична справка или Удостоверение, заверени в Деканата на съответния факултет; за участници от 1-ви курс се вземат оценките от кандидатстудентска кампания);
 2. Езикови умения (прилага се наличен сертификат/-и за определено ниво на владеене);
 3. Работа и заемани длъжности, стажове и практики (прилага се документ от работодател или ръководител на съответния стаж, удостоверяващ заетостта);
 4. Работа в КОВИД-звена (прилага се документ от работодател или ръководител, удостоверяващ заетостта);
 5. Членство в различни организации (например Студентски съвет, различни неправителствени организации – прилага се уверителна бележка, подписана от Председателя на организацията);
 6. Заемани длъжности с мандатност в различни организации (документ от Председателя на съответната организация);
 7. Образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите (прилага се сертификат от участие);
 8. Научни публикации (прилага се копие от всяка една налична публикация);
 9. Участие в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и извън-аудиторни мероприятия (активно или пасивно участие се удостоверява със сертификат);
 10. Участие в спортни мероприятия (прилага се сертификат или друга награда);
 11. Други награди и отличия (прилагат се сертификати, медали и др);

* Гласуването за категорията на Конкурса „Преподавател на годината, 2023“ ще се извърши електронно през втората половина на месец ноември на създадена платформа към сайта на Студентския съвет.

Не забравяйте, че съответните документи и сертификати, удостоверяващи вашите участия и умения се отнасят за периода ноември 2022 – ноември 2023 година.

Изпращайте ни кандидатурите си на имейл адрес: students@mu-sofia.bg

Вашите кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от висококвалифицирана комисия, която ще определи победителят във всяка една категория.