СТРАНИЦИ
студенти попълват документи за стипендии

Започва кандидатстването за стипендии за специални постижения /награди/ за летния семестър на учебната 2021/2022г.

Срокът за кандидатстване за стипендии за специални постижения /награди/ отпускани от бюджета на Студентския съвет за летния семестър на учебната 2021/2022г. е от 03.06. до 13.06.2022г. вкл., в електронна среда.
Специално назначена комисия ще разгледа подадените заявления, съобразявайки се с изискванията заложени в Методиката.

Изплащането на стипендиите, ще се извърши до 29.06.2022 г.
Преди да подадете своите документи, моля, запознайте се с условията и изискванията от Методиката за отпускането на стипендиите за специални постижения. За всяка стипендия се кандидатства с отделно заявление!

Методика

Заповед

Онлайн формуляр за кандидатстване