СТРАНИЦИ
студенти попълват документи за стипендии

Започва кандидатстването за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2022/2023г

Кампанията за кандидатстване за стипендиите за специални постижения /награди/ отпускани от бюджета на Студентския съвет за летния семестър на учебната 2022/2023 г. ще започне на 01.06.2023 г. и ще продължи до 17.06.2023 г. /вкл./ в онлайн-среда.

Преди да подадете своите документи, моля, запознайте се с условията, критериите, и изискванията от Методиката за отпускането на стипендиите за специални постижения и от Заповедта на Ректора на МУ-София. 

За всяка стипендия се кандидатства с отделно заявление! 

ЗАПОВЕД

МЕТОДИКА

Онлайн формуляр за кандидатстване