СТРАНИЦИ
студенти попълват документи за стипендии

Започва онлайн приемането на документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90

Уважаеми кандидат-стипендианти,

Предвид извънредните обстоятелства, необходимите документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90, ще бъдат приемани онлайн, според изискванията на съответното основно звено. Kандидатстването ще се извърши в периода 04 -19.11.2021г.

За тази цел, всеки кандидат-стипендиант от основните звена на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия (*за кандидатите от категория 2 това е задължително), трябва да направи следното:

  1. Да подготви необходимите документи с критерии за кандидатстване, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София;
  2. Да провери коректността и пълнотата на документите си;
  3. Да сканира документите си в един единствен файл, във формат PDF с резолюция от 150-200 dpi;
  4. Да именува файла с документите си по модела: инициали на звено__фак. номер;
  5. Да изпрати файла с документите си на имейл-адреса на съответното звено, както следва за:

stipendii@medfac.mu-sofia.bgза стипендии II-ра категория и социални стипендии  | – 02 9172674

В случай, че липсват някои от необходимите документи или някои от тях не са четливи, кандидатът трябва да сканира само коригираните или липсващите документи по кандидатстването за стипендия в един файл, като в основание запише „корекция“ и го изпрати на съответния на звеното си пощенски адрес.

Необходими документи за кандидатстване за стипендия за зимен семестър на учебната 2021-2022

Писмо до звената от Ректората – зим.сем. 2021

Заявление за стипендии

Заявление за помощи – зим.сем. 2021-22

Документи ще се приемат по имейл  до 14:00 часа  на 19.11.2021 год.