СТРАНИЦИ
кандидати подготвят участието си конкурс

Започва прием на проектни предложения за финансиране от звено „Изследователски университет“

От днес, 1-ви декември 2023 г. се открива конкурс за финансиране на проектни предложения, които предвиждат осъществяването на научни изследвания с потенциал за трансфер на знания или технологии. Проектите ще се финансират в рамките на „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София“, която се изпълнява от самия университет и е подкрепена от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Срокът за подаване на проектни предложения е до 1-ви февруари 2024 г.

Ще бъдат финансирани научни проекти в приоритетните научни области на МУ-София като срокът за реализацията им е до 24 месеца от одобрението, а максималната стойност на бюджета е 200 000 лв.

Тук може да намерите Условия за кандидатстване и апликационната форма