СТРАНИЦИ

Започва прием на заявления за положен доброволчески труд през месец април

От 22 април 2021г.  започва подаването на Заявленията за положен доброволчески труд през месец април. Приемът ще продължи до 12.05.2021г.* включително.

Студентите-доброволци в КОВИД-отделенията следва да са попълнили онлайн Формата за доброволци на интернет страницата на Медицински университет – София след като са постигнали договорка за доброволчество с конкретно лечебно заведение.  

Положилите доброволчески труд попълват трите си имена, курс, факултетен номер, звено/факултет, прилагат сканирана служебна бележка от болницата (или друг официален документ от съответното лечебно заведение, подписан от Изпълнителния директор/Управителя), посочват месеца, в който полагат доброволческия труд, както и номера на банковата си сметка.

СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА трябва да съдържа информация за изработените часове от лицата поотделно за всеки месец, който се отчита.

* Срокът е коригиран

** УТОЧНЕНИЕ: Признаването на стаж се урежда в съответните учебни отдели на факултетите/звената.