СТРАНИЦИ

Започва прием на заявления за положен доброволчески труд през месец март

От 5 април 2021г.  започва подаването на Заявленията за положен доброволчески труд през месец март.

Студентите-доброволци в КОВИД-отделенията следва да са попълнили онлайн Формата за доброволци на интернет страницата на Медицински университет – София след като са постигнали договорка за доброволчество с конкретно лечебно заведение.  

Положилите доброволчески труд попълват трите си имена, курс, факултетен номер, звено/факултет, прилагат сканирана служебна бележка от болницата (или друг официален документ от съответното лечебно заведение, подписан от Изпълнителния директор/Управителя), посочват месеца, в който полагат доброволческия труд, както и номера на банковата си сметка.

* СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА трябва да съдържа информация за изработените часове от лицата поотделно за всеки месец, който се отчита.

** УТОЧНЕНИЕ: Признаването на стаж се урежда в съответните учебни отдели на факултетите/звената.

*** Изплащането на финансовите стимули за положен доброволчески труд през месеците януари и февруари ще се изплащат през първата 15-дневка на април.