СТРАНИЦИ
студенти попълват документи за стипендии

Започва приемането на документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2022-2023 г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,
Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2022/2023 г., ще бъдат приемани, според изискванията на съответното основно звено.

Подаването на документите ще се извърши в периода от 15.03.2023г. до 12 часа на 27.03.2023г.


Подробности за необходимите документи и начина на тяхното подаване може да откриете на уеб страниците на съответното звено.