СТРАНИЦИ
vajno-za-kandidat-studentite-za-plateno-obuchenie

Започва приемът на студенти за обучение срещу заплащане

От понеделник, 31 юли, започва приемът на студенти за обучение срещу заплащане по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ за учебната 2023/2024 година.

Тази година бройките за платено обучение са както следва: Медицина – 50, Дентална медицина – 20, а за Фармация – 65. Бройките за останалите специалности може да видите ТУК

Кандидатите трябва да са лица, положили успешно /с оценка различна от Слаб 2/  кандидат-студентски изпити по Биология и Химия в Медицински университет – София, за учебната 2023-2024 година.

За кандидат-студентите на Медицински колеж „Й.Филаретова“ – успешно положен тест в колежа по „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“ и „Моделиране“ за кандидатите за специалност „Зъботехник“ за учебната 2023-2024 година.

За специалностите на Факултет по обществено здраве се изисква копие от дипломата за завършено средно образование.

Кандидатстването за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация става онлайн с входящ номер от редовните кандидат-студентски изпити от 2023 година, положени в Медицински университет – София в платформата на МУ-София, достъпна на следния линк – https://ksk.mu-sofia.bg/  от  31.07.2023 г. – до 12:00 часа на 04.08.2023 година;

За специалностите на Медицински колеж „Й.Филаретова“ и Факултет по обществено здраве, документи ще се подаватна адрес:  гр.София, бул.“Акад.Иван Гешов“ № 15, Ректорат, Учебен отдел, ет.12, стая № 14, от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

Таксата за подаване и обработка на документи е 50 лв.