СТРАНИЦИ

Започва приемът на студенти за обучение срещу заплащане

От понеделник, 25 юли, започва приемът на студенти за обучение срещу заплащане по специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация и програмите от направление „Здравни грижи“ за учебната 2022/2023 година. Тази година бройките за платено обучение са както следва: Медицина – 50, Дентална медицина – 20, а за Фармация – 65.

Бройките за останалите специалности може да видите ТУК

Приемът за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал 2 и 3 от ЗВО е за специалностите по професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“ (за „професионален бакалавър“ в МК „Й.Филаретова“). Документи онлайн могат да подават кандидат-студенти, които имат успешно положени приемни изпити (с оценки, различни от Слаб 2) за учебната 2022-2023 година: – по биология и химия  – за Медицина, Дентална медицина и Фармация, – по мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се  – за всички специалности от Медицински колеж- по моделиране  – за специалност „Зъботехник“ в Медицински колеж 
Срокът за прием на документи е от 25 юли до 12 часа на 29 юли 2022 г. в онлайн платформата на МУ-София, достъпна на следния линк – https://ksk.mu-sofia.bg/ 

Таксата за подаване и обработка на документи е 50 лв.