СТРАНИЦИ

Заповед, касаеща епидемиологична обстановка и учебните занятия

Ректорът на Медицински университет- София днес издаде заповед, свързана със създадената епидемиологична обстановка в страната и в съответствие с Решения от конферентно заседание на разширен ректорско-декански съвет.

Заповедта гласи:

  1. Всички студенти, които отсъстват по болест и клинични симптоми, свързани с грипен вирус, доказват отсъствията си със съответните документи от болнично заведение или от личен лекар.
  2. Студентите, които са пътували и идват от рискови райони, и са насочени от държавни или други институции за 14-дневна карантина, след получаване на направление от здравните власти или от общопрактикуващ лекар са задължени да се обадят на съответните Учебни отдели, на Ръководителите на катедри или на отговорника за провеждане на противоепидемиологичните мерки във Факултета, Колежа, Филиала и Департамента, като за периода на отсъствието им се изработи индивидуална програма за провеждане на учебните занятия, което ще послужи за заверката на семестъра.