СТРАНИЦИ

Заповед на ректора на МУ-София във връзка с променената епидемиологична обстановка

Във връзка с променената епидемиологична обстановка в страната Ректорът на МУ-София издаде заповед за забрана на командировки и служебни пътувания на академичния състав, администрацията и студентите в Китай, Италия, Южна Корея и Иран. Прекратяват се временно издаването на заповеди за командировка в страната и чужбина във връзка с доклади по проекти за мобилност, както и за сметка на МУ-София. Отменят се вече издадени заповеди на академичния състав и студенти, и/или да се отложат пътуванията им в чужбина.

В заповедта се посочва още :

–  Да продължи приемането на заявления за явяване на предварителните изпити по биология и химия от кандидатстудентска кампания 2020 по предварително обявения график, при спазване на препоръчаните противоепидемиологични мерки, освен ако обстановката, препоръките и/или забраните на компетентните органи не наложат друго.

–  Да се преустановят участия в масови мероприятия, зимни университети, конференции, спортни мероприятия и др. с научен или друг характер.

–  Препоръчвам на членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите, които са пътували и идват от рискови райони, и са насочени от държавни или други институции или общопрактикуващи лекари да спазват 14-дневна карантина.

– Всички членове на академичния състав, администрацията и студентите, които отсъстват по болест и клинични симптоми, свързани с грипен вирус, доказват отсъствията си със съответните документи от болнично заведение или от общопрактикуващ лекар.

– Да бъде организирано от всички звена осигуряването на лични предпазни средства, материали за дезинфекция и хигиенни материали, които да бъдат поставени на подходящи места. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на Медицински университет – София.

– Задължавам академичния състав, администрацията и студентите да се запознават със заповедите и препоръките на СЗО, Министерство на здравеопазването, Националния оперативен щаб, РЗИ и всички други компетентни органи и организации, както и да спазват всички противоепидемиологични мерки и стандарти, както и да ползват лични предпазни средства.

Припомняме препоръките на здравните власти: 

  1. Спазвайте висока лична хигиена – мийте ръцете си редовно! Ползвайте мокри кърпички и дезинфекциращи гелове на спиртна основа.
  2. Избягвайте контакт с болни хора!
  3. Маски е важно да носят болните хора, за да не заразяват околните.
  4. Избягвайте масови прояви и места с голямо струпване на хора.
  5. Не се презапасявайте с храна и лекарства.
  6. Търсете информация от компетентните институции.
  7. Подробна информация и за медицинските специалисти, и за гражданите, можете да намерите на сайта на Министерството на здравеопазването;
  8. Всеки, който има въпроси, свързани с коронавируса, може да ги задава денонощно на информационната телефонна линия на министерството: 02 807 87 57