СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 11.08.2020

Уведомяваме Ви, че на 11.08. 2020 г. / вторник  / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Националния Център по обществено здраве и анализи  ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Доклад от Председателя на Контролния съвет при Медицински университет  – София относно резултатите от проверка на законосъобразността на проведеното Общо събрание  на 28.07.2020 г.,  законосъобразността на изборът на Председател и Зам. Председател на Общото събрание, законосъобразността на изборът на Ректор, съгласно чл. 45, ал. 2, т. 1 от Правилника за устройство и дейността на Медицински университет- София, както и   законосъобразността на избраните членове на Академичния съвет от проведеното Общо събрание на 28.07.2020 г. и на 31.07.2020 г. за мандат 2020- 2024 г.  

Докл: Проф.д-р Г. Начев, дмн

2. Предложения за избор на членове на Съвета на настоятелите в съответствие с чл. 30, ал. 1, т. 16 и  чл. 35 а, ал. 5 от ЗВО.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

3. Избор на Заместник Ректори на Медицински университет – София за мандат 2020-2024 г.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

4. Разни