СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на АС на 25.10.2022

Уведомяваме Ви, че на  25.10.2022 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15.
Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за определяне и изплащане на бонуси във връзка с 1 ноември- ден на народните будители, през м. ноември 2022 г.

Докл: Р. Щербаков

2. Вземане на решение за определяне и изплащане на Коледна добавка

през м. декември 2022 г.

Докл: Р. Щербаков

3.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

4. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в МУ-София.                                                                                         

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

5. Разни

РЕКТОР:
АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн