СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 05.07.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 05.07.2021 г. / понеделник/ ще се проведе конферентно гласуване във връзка с вземане на решение за подаване на заявление за включване на МУ-София в списъка на изследователските висши училища по чл. 17а, ал. 2 от ЗВО.

Предвид краткия срок за изпращане на отговор до МОН / 08.07.2021 г. /, моля за спешно подписване на Протокол № 13 от Заседание на АС. Протоколите ще бъдат изпратени и оставени за подпис при Деканите на Факултети.