СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 30.11.2020

Уведомяваме Ви, че на 30.11. 2020 г. / понеделник  / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София.

Поради епидемичната обстановка в страната, заседанието ще се проведе онлайн в платформата  Google  meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще протече при  следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на „Правилник за организацията и дейността на Централизираната комисия за разпределение на средства за закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност“.

2. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

3. Информация за избраните Ръководители на катедри в Медицински факултет и Факултет по обществено здраве.

4. Информация за одобрени асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

5. Разни